Sa našim uredom moguće je komunicirati na:

  • njemačkom jeziku
  • hrvatskom jeziku
  • bosanskom jeziku
  • srpskom jeziku
  • slovenskom jeziku
  • engleskom jeziku