Naš ured pruža pravne usluge (također TELEFONSKI & ONLINE !) u sljedećim područjima prava:

Nasljedno pravo & Ostavina

 • zastupanje u ostavinskom postupku
 • prekogranični slučajevi ostavinskih postupaka (npr. Austrija-Hrvatska)
 • nasljedni ugovori
 • oporuke

Obiteljsko pravo

 • razvod braka
 • prekogranični razvod braka (npr. Hrvatska-Austrija)
 • uzdržavanje bračnog druga
 • uzdržavanje djeteta
 • skrbništvo i pravo na viđanje djeteta
 • podjela bračne imovine (sudska i vansudska)
 • podjela bračne imovine (npr. imovina i u Austriji i u Hrvatskoj )
 • ishođenje slobodnog bračnog statusa za strance

Otmica djece po Haškoj konvenciji

 • Haška konvencija o građanskopravnim aspektivma međunarodne otmice djece iz 1980.

Nekretnine

 • kupoprodajni ugovori
 • darovanje

Medijacija kod Obiteljskih tvrtki 

BRAKOVI - RAZVODI - IMOVINA - OSTAVINE

 • medijacija kod prijenosa poduzeća sa starije na mlađu generaciju
 • medijacija u braku (konflikti između supružnika/osnivača ili članova obitelji u obiteljskom poduzeću)
 • medijacija kod razvoda (supružnika/osnivača ili članova obitelji u obiteljskom poduzeću)
 • medijacija kod podjele imovine (imovina obiteljskog poduzeća)
 • medijacija kod obiteljskih konflikata (npr. svekrva i snaha, otac i sin, konflikti braće itd.)
 • medijacija u ostavini (nasljeđivanje obiteljskog poduzeća)
 • korporativna filantropija (medijacija između članova obitelji)
 • medijacija u konfliktima sa managerima i zaposlenicima
 • izrada Kodexa obiteljskog poduzeća

 

MI RJEŠAVAMO VAŠE PROBLEME.